Cargando..

Idiomas
Principal
> Inicio
> Visión y Misión
> Objetivos
> Historia
> Organigrama
> Docentes
> Administrativos
> Caracterización
> Perfiles Profesionales
> Fundamento diseño curricular
> Modalidades de Graduación
> Opinion de Alumnos
> Centro de Estu- diantes C.E.I.
> Plan de Estudios
 
Actividades
> Curso Licenciatura en Educación Intercultural Innovadora
> Proyecto Educativo Aprendizaje de Idiomas
> Curso de Licenciatura a Distancia
> Curso de Extensión
 
Servicios
> Centro de Recursos
> Centro de Investi-gaciones Lingüísticas y Educativas
> Centro de Traduc-ciones
> Gabinete de Compu-tación
> Postgrado
> Mejores Alumnos
> Biblioteca
> Libro de Visitas
> Servicios Académicos
 

Carrera de Idiomas

Maykama yachakusqa

:Licenciatura nisqa

Mayk’a unay

:Phishqa wata

Imaynamanta  yaykuna

:Kuskiwan yaykuna.

Imaynamanta tupu jap´iku kasqan

:Mask’ay qhilqana tupu.

:Kuski  tupu jap´iku.

:Kaypitaq jaqaypi kamachi kay.

Tawantin watapi allin yachakuq kaspa .

Chaninchasqa raphi

:Simikunapi licenciado nisqa

Suyunnintinpaq ima llank’ayniyuq kasqan sut’inchaq raphi.

:Simikunapi licenciado nisqa


Maykama yachakusqa

: Tecnico superior nisqa

Mayk’a unay

:4 wata

Imaynamanta yaykuna

: kuskiwan yaykuna.

Imayna tupu jap´iku  kasqan

: Yachachispa thaskiy.

Yachachispa thaskiy

: simi yachachiqlla

Suyunnintinpaq ima llank’ayniyuq kasqan sut’inchaq raphi

: simi yachachiqlla

 

Simiyachaywasiqpata mask’ayninkuna

Simiyachaywasiqa kuraq yachaywasi San Francisco Xavierpá qhawayninman jina may yachaysapa llank’aqkuna kanankupaq yachachachin, jinamantataq simikunata yachakuqkunaqa sinch´i yachaqayniyuq, kikillantaq atiykunata sumaqta qhallaririchiqtinkuqa llank’ayninkupiñaqa munayta ñawpaqman ririnqanku. Simikunawan llank’aqkunaqa k’acha kayninkuta, kuna kunanpi imayna ima yachakuy kasqanta mana pita ujina usuyuq kaqtin qhisachaq, chayrayku runa masinchiq ñawpaqllamanpuni rinanpaq yanapan.

Sapay sapita tukuy nisqanta llanunllamanta llank’ayninpiqa junt’an, allin yuyayniyuqwan ch’ampaykunata panpachananpaq ajinallatataq llank’arinanpaq.  

Yachayruwaykunata allwiruwaykunatawan chaninchasqata tariparispa k’achituta allinsitunta llank’ayta mask’aspa payllapaqtaq sunqucharinanpaq. 

Yachaykallpata jap’iqaspa

Simiyachakunapaq  atiyninyuq kana tiyan chantapis ciencias sociales nisqaman yuyaypi kallpachasqa kanallataq.

Imakunapi  llank’ana

 Alemánta, Francésta, Inglésta, Quishwata  simitawan yachachipi.

Alemán, Francés, Inglés, Quishwa simitawan  qhillqisparaq nirisparaq yankiypi.

Yachaymask’ayta Ima simillapis chiqachaq amañaykunapi  (ruwachisqa, simi yuyayninchiqllamanta, ima simillapis layan kawsanamanta, waqkunapiwan.)

Jawa suyumanta suyunchiqmantawan parlarispa  layan runapaq ruwayninku.

Maykunapi  llank’ana

Mana junt’apuspalla manaqa junt’apuspa  yachaywasikunapi  simiyachakuyta riqsirichiqkunapi.
Suyunchiqpi kaqkuna simikunata, jawasimikunatawan riqsichiqkuna qutuchakukunapi.
Jawasuyumanta suyunchiqmanta qhutukuna ayniruwaykunata jap’iqaqkuna.  Usunchiqta riqsichiqkuna qutuchakukuna manaqa yachay wasikunapi.

Simiyachachiq licenciado nisqa técnico superiornisqawan,  kaykunapaq yachaykallpachasqa  kanqanku:

  • Jawa suyu simimanta, suyunchiq  simintawan yachachiyta – yachaqaytawan may chaninniyuqta yachakusqa   yachaymask’anata   layan yachachinata ima  yachaywasipi  ñanpuririchiqanku.
  • Jawa simikunata siminchiqtawan layan yachachiyninwan  chaninniyuqta yachaqanamanta yachaymask’aywan ruwarichiy.
  • Simimanta qhallarisqa chaninchaytaq  yachaywakichiytaq.
  • Yachaymask’anaq chaninchaynin t’iqsichaynin ima imaynamanta yachachina  jawasimikunata siminchistawan  mana sayaspa ruwachiynin. 
  • Jawa simikunata qhishwa simikunamanta  qhallarimun jawa simikunata siminchiqninmantawan ñanpuririchiyninta.
  • Imaynata yachachiy  yachachina-yachaqanamanta  ñanpuriyniqpata  Jatun Kamachinta qhawarispa ruwaynin. Chaqrarunata  ñawiriyta qhillqiriyta rimariyta ima  yachachiy.
  • Yachaymask’ay ima simillamantapis  chiqachaq amañaykunapi  llank’anankupaq yachay kallpachasqa ñawpaqman puririnankupaq kashanku.
  • Yachaymask’aypá ima simillamantapis chiqachaq amañaykunapi imaynamanta simikunata yachachinata atinqanku.
  • Jawa simitachu siminchiqtachu yachakusqankuta chaninniyuq yachaymask’anata  simi chiqachaq amañaykunapi apaykachayta yachay.

Kastilla simimanta  mayqin simita yachakusqanman jina yankiy  simiyachaykamayuq (tawa wata) iskay simita yachakunqa, kuskallatataq  kay yachaykunata: ñawiriyta, qhillqiriyta, uyariyta, rimariyta ima yachakunqa. Simiyachachiq kananpaq yachaykallpachasqa kashan.

Simiyachachiq  licenciado nisqa (phishqa wata)  tukuy yachay ukhuyachiqpi  simi yachachina-yachaqanaqpatawan  ñanpuriyninpi wakichiyta, ruwayta , chaninchayta ima atinqanku. Jinallamantataq, rimarisparaq qhillqirisparaq kastilla simiman yankirinqa, jawa suyuwan kamachiq runawan  masichakuyta jawa suyukuna qhutupi suyunchiq qhutupi ima. Ima simi chiqachaq amañaykunapi yac dhaymask’ayta ruwayta atinku ch’anpaykunata mask’arispa jinallamantataq kay ch’anpaykunata allincharinqanku.

Anuncios Unidad
 
Noticias Central
 
Visitante Nº
© 2008 - Dirección de Tecnología de Información y Comunicación 
Powered by ApachePHPMySQL